Three bedroom apartment, Sale, Bratislava - Jarovce, Slovakia

Bratislava - Jarovce

Family house, Novozámocká, Sale, Šaľa, Slovakia

Novozámocká, Trnovec nad Váhom

Land – for living, Novozámocká, Sale, Šaľa, Slovakia

Novozámocká, Trnovec nad Váhom

Family house, Sale, Nitra, Slovakia

Family house, Sale, Nitra, Slovakia

Vráble

Two bedroom apartment, Budatínska, Rent, Bratislava - Petržalka, Slova

Budatínska, Bratislava - Petržalka